Woeste Willem

Nummer: 129
Architect: ir. Ria Smit
Mmv: Jessica de Groot
Opdrachtgever: Partou Kinderopvang, Amsterdam
Locatie: Amsterdam, IJburg
Type: kinderdagcentra
Ontwerp: 2005
Oplevering: 2006
Aannemer: Dekker Aalsmeer bv, Aalsmeer
Status: gerealiseerd
Media: bijlmersalsa.pdf
kerkverzamelgebouw2.pdf

De situatie.
Het eerste eiland van IJburg, het Steigereiland, raakt langzaam maar zeker bewoond. Na enige tijd in een tijdelijke huisvesting doorgebracht te hebben, komt, in opdracht van Partou Kinderopvang, onder in de plint van een blok met nieuwe woningen dit kinderdagverblijf 'Woeste Willem'. Op de semi-openbare binnenplaats, in de luwte, kan de buitenspeelruimte worden aangelegd. De toegang bevindt zich aan de ventweg van de doorgaande toegangsweg van IJburg, de IJburglaan.

Het Profiel.
'Partou Kinderopvang' heeft voor haar diverse dagverblijven een scenario van een 5-tal pedagogische profielen ontwikkeld. Met per profiel een vast omschreven inrichtingsprincipe en een bijbehorend kleurengamma. Voor dit dagverblijf is gekozen voor het profiel: 'Het onderzoekende kind'. Dat vraagt een prikkelende en fantasierijke uitstraling, met veel aandacht voor creatieve uitingsvormen en het tentoonstellen daarvan. Als toegevoegde ruimte wordt dan ook een atelier gevraagd met tentoonstellingsmogelijkheden.

De opgave.
Binnen dit kader is ons als architect gevraagd een kinderdagverblijf van 5 groepen te ontwerpen in een 6-tal traveeën onder nieuwe galerijwoningen.

Het plan.
De combinatie van de woeste zandwoestijn, die IJburg op dat moment nog is, de naam van Woeste Willem, een ‘heldhaftige’ zeerover te land, uit de kinderliteratuur, en de golven van het omringende water hebben de keuze bepaald voor het gebruik van golvende schuine lijnen in o.a. de plattegrond. De speelhal, die de toegang vormt tot de groepsruimten wordt daardoor avontuurlijk en als vanzelf vormt het atelier daar een apart onderdeel van. Centraal bij de entree bevindt zich de keuken, de teamruimte en het kantoor, deze bevestigen het gevoel van thuiskomen.
Met het vastgestelde kleurenschema, behorend bij dit profiel, hebben we niet per ruimte maar per functie een harmonisch kleurpalet opgesteld. Zo is er o.a. een palet voor het eten, een palet voor het slapen, voor de badkamer en voor de speelhoeken. En deze zijn door het hele gebouw terug te vinden. In de speelhal echter is er een streeppatroon van alle kleuren aangebracht, als speelse uitdaging tot activiteiten.
In overleg met de opdrachtgever is verder gezocht naar een zo efficiënt mogelijke plattegrond, zodat er ondanks de beperkte oppervlakte een atelier mogelijk is geworden.
Het atelier is voorzien van een heel grote werktafel met afdekbare gootsteen op kinderhoogte, een separaat werkplekje aan het raam, een uitstalkast en veel ophangmogelijkheden op kinderhoogte. Door de positie vast te leggen ontstaat er een ordening in de veelheid, die het totaalbeeld toch rustig houden.

De voorgevel, die wordt bepaald door een lange maat van afwisselend ramen en metselwerkpenanten, wordt herkenbaar gemaakt door een over de ramen doorlopende blauwe golf van semi-transparante folie. Daar waar er slaapkamers achter zitten is de golf heel hoog, daar waar er groepsruimten aan liggen is de golf heel laag. De blauwe golf symboliseert de woeste aard van Willem en het water rondom het eiland, tevens is de gevel nu goed herkenbaar geworden.

De tuininrichting is door derden ontworpen.

© floorvanos.nl.